Avís Legal

Aquest lloc web i el domini corresponen a VILLAS BEGUR ®, Agència de la Propietat Immobiliària de titularitat de Carles Caner Romero, amb Nif: 40519221Y, domiciliada al carrer Ventura Sabater núm. 3, Galeria Casa Gran – Local 6, de Begur (CP 17255), tel. 972 623 517 i adreça electrònica info@villasbegur.com. El titular de l’Agència és membre del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, col·legiat núm. AICAT: 4249.

VILLAS BEGUR ® regeix la seva actuació per la normativa pròpia del seu sector, així com per les normes deontològiques aprovades pel Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (consultable a www.apigirona.com), i les disposicions incloses al Reial Decret 1294/2007, de 28 de setembre, que aprovà els Estatuts generals dels Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària i del seu Consell General, consultables juntament amb altres normes de referència, a www.consejocoapis.org.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys pertanyen a VILLAS BEGUR ®, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. VILLAS BEGUR ® presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. VILLAS BEGUR ® n’autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, així com la seva transformació o alteració. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a VILLAS BEGUR ®, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. VILLAS BEGUR ® és marca registrada.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a VILLAS BEGUR ® (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que VILLAS BEGUR ® actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això VILLAS BEGUR ® manifesta que les referències dels preus i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen al titular del lloc fins a la seva confirmació expressa.

D’altra banda, VILLAS BEGUR ® informa que, d’acord amb el Reial Decret 515/1989, de 21 d’abril, sobre protecció dels consumidors en relació a la informació a subministrar en la compravenda i lloguer d’habitatges, té a les seves oficines a disposició de les persones interessades en els seus serveis, la documentació sobre els immobles exigida en els articles 4 a 7 de l’esmentat Reial Decret.

VILLAS BEGUR ® es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

VILLAS BEGUR ® no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules.